Sint Anna

Sint Anna

omdat het ook ànders kan!

 

Basisschool Sint Anna is een kleine dorpsschool waarbij er gewerkt wordt met meerjarengroepen, die units worden genoemd. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende leerjaren. Op de dinsdag- en donderdagmorgen wordt unit 1 uitgebreid met de kinderen van de peuterspeelzaal.
In een unit zitten dus vier of vijf leerjaren bij elkaar in de klas. We kunnen dit vergelijken met een groot gezin, waarbij er verschillende kinderen van verschillende leeftijden samen leven en werken.
Juist door deze samenstelling kunnen kinderen makkelijker op hun eigen niveau werken door soms aan te sluiten bij een hogere of lagere instructiegroep.  Leren van en met elkaar!
 
Passend onderwijs
Om alle kinderen gelijke kansen te bieden en tegemoet te komen aan de onderlinge verschillen en behoeften van kinderen wordt op basisschool Sint Anna het adaptieve model toegepast. 
Adaptief onderwijs betekent dat het onderwijs zoveel als mogelijk moet aansluiten op de  kenmerken van het kind en moet worden afgestemd op de verschillen tussen de kinderen. Adaptief onderwijs is onderwijs op maat, waarbij de leerling de uiteindelijke maat is!

Mede door het werken in kleine groepen én de samenwerking tussen de leerkracht en de onderwijsassistent in de unit, is het eenvoudig om leerlingen passend onderwijs te bieden en zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

 

CONTACTGEGEVENS
Sint Cornelisstraat 14
5827 AL Vortum-Mullem
Tel. 0485 57 35 18
bs.stanna@skov-onderwijs.nl
www.basisschoolvortummullem.nl