Jaarverslag- en rekening

In het jaarverslag van SKOV leggen we graag verantwoording af over wat we het afgelopen boekjaar (jan-dec 22) hebben gedaan en hoe we de middelen hebben ingezet.