Jaarverslag- en rekening

In het jaarverslag van SKOV leest u wat er allemaal op onze scholen gedaan is in het zogenaamde boekjaar 2020. Ook is er een financiële verantwoording in opgenomen.
Ondertekening door de accountant en de toezichthoudend bestuurders is inmiddels digitaal afgehandeld.