Jaarverslag- en rekening

In het jaarverslag van SKOV leest u wat er allemaal op onze scholen gedaan is in het boekjaar 2021 (periode januari-december). Ook is er een financiële verantwoording in opgenomen.