Naam en logo

Naamgeving
De afkorting SKOV staat voor Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek. Dit refereerde aan de gemeente Vierlingsbeek waar toentertijd de vijf dorpen met onze vijf scholen toe behoorde.
Die gemeente is eerst opgegaan in de gemeente Boxmeer en sinds 1 januari 2022 in de gemeente Land van Cuijk.
Deze veranderende omgeving en maatschappij hebben invloed gehad op ons logo en ook onze kernwaarden spelen hierin een belangrijke rol. 

In de wandelgangen gebruiken we de naam SKOV onderwijs dichtbij, waarbij de letters staan voor onze kernwaarden:

Samen sterker in een lerende organisatie
Kwaliteit met vakbekwame professionals
Ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordelijk
Verbinding met de omgeving