Thematisch onderwijs

Op de scholen van SKOV wordt het aanbod grotendeels binnen thema's aangeboden. Hiervoor gebruiken we het concept van Jeelo.

Jeelo staat voor: je eigen leeromgeving. Jeelo scholen vinden het belangrijk dat kinderen méér leren. Daarom gaat zij uit van de volgende drie pijlers:

Eigen leerroute
Jeelo bestaat uit 12 kerndoeldekkende projecten voor groep 1 t/m 8. Een project is thematisch van opzet en bestaat uit wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig. De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting.
De projecten zijn uitgewerkt in 4 leerroutes: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De leerroute van een project laat zien hoe het project van begin tot eind verloopt. Leerlingen werken altijd naar een projectresultaat toe, waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Maar er zijn verschillende routes mogelijk. De leerkracht kan voor elke leerling een leerroute op maat maken. Zo kunnen leerlingen die extra oefening of uitdaging nodig hebben, extra kennisdoelen of vaardigheden aanbieden. Deze zijn eenvoudig in Mijn Jeelo toe te voegen aan de individuele leerroute van de leerling. Zo kan er op individueel niveau gedifferentieerd worden naar interesse, niveau en tempo. Een leerling doet elk project vier keer op zijn eigen niveau binnen zijn basisonderwijsperiode.
 
Mijn Jeelo
Drie SKOV-scholen werken reeds met Jeelo. Zij beschikken over een eigen digitale leeromgeving: Mijn Jeelo. Deze omgeving bevat alle content voor leerlingen, alle support voor teams en is een leeromgeving, leerrouteplanner, volgsysteem en portfolio in één. Leerlingen krijgen een eigen inlog en kunnen zowel thuis als op school, met computer, tablet of telefoon werken in hun eigen leerroute. Leerlingen en hun ouders kunnen de leereenheden doornemen, filmpjes bekijken en behaalde scores bekijken, waardoor ze meer betrokken zijn bij het onderwijs.
 
SKOV is een Jeelo bestuur. Een Jeelo-bestuur werkt samen met andere Jeelo-scholen en experts aan voortdurende verbetering van het basisonderwijs in Nederland. Jeelo scholen willen dat kinderen méér leren.
 
Meer weten over Jeelo?
Kijk op www.jeelo.nl of bekijk de video!