SKOV - Visie

Waar staan wij voor?
De scholen van SKOV staan voor de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderde maatschappij.

‘In ons onderwijs ben je welkom, mag je jezelf zijn én je talenten al lerend ontwikkelen’

Om bovenstaande visie te kunnen realiseren, hebben we vier koersambities benoemd:

Actief samen lerend
SKOV wil werken aan een cultuur waarin samenwerking tussen leerkrachten van verschillende scholen, het leren van en met elkaar en het reflecteren op het eigen handelen een natuurlijke routine wordt.

Denken in mogelijkheden en kansen
Voor SKOV betekent Passend Onderwijs kind-nabij en passend bij het kind. Het nodigt ons uit om te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen van leerlingen. Het onderwijs dient zich aan te passen aan het kind en niet het kind aan het onderwijs.

Uitdagen tot een brede ontwikkeling
SKOV gaat ervan uit dat ieder kind van nature wil leren. Leren is echter meer dan het vergaren van kennis. Onderwijs moet gericht zijn op het stimuleren van de brede ontwikkeling van talenten en gericht op de toekomst.

In verbinding met de omgeving
SKOV staat midden in de samenleving en neemt de verantwoordelijkheid voor de vorming van een onderwijscoöperatie waarbij er actief de verbinding wordt gezocht met partners in de omgeving. SKOV werkt hiertoe samen met de directe omgeving van ouders, verenigingen en dorp, maar ook met externe partners zoals kinderopvangorganisaties, andere onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en instanties ter bevordering van sport- en cultuur. Samen met 25 partners in de gemeente Land van Cuijk werkt SKOV mee aan het Kansrijk Opgroeien in Land van Cuijk. Wil je hier meer over weten? Klik dan op onderstaande infographic.