Samen opleiden

Onze scholen van SKOV werken intensief samen met HAN-PABO binnen het kader Samen Opleiden.

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. We hechten veel waarde aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Daarom stellen we elk jaar opleidingsplaatsen ter beschikking voor studenten uit het reguliere en deeltijd traject PABO en de ALPO-variant. (Academische Leerweg Primair Onderwijs) Dit is een combinatie van PABO en Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de universiteit.

Studenten worden op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Ze maken deel uit van het team, verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op HAN-PABO en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden.

De studenten worden opgeleid en begeleid door onze eigen daarvoor getrainde leerkrachten en onze schoolopleider.