Team

Directeur
Tanja Dekker-van Hest

Leerkrachten
Hilde Wolters
Marloes Philipsen
Inge Beenen
Lisa Buddiger

Onderwijsassistent
Annemarie van Boekel 

Leerkrachtondersteuner
Evi Manders

Huishoudelijke dienst 
Mia Remmen

Ondersteuning

Het werk op de scholen wordt op onderdelen ook ondersteund vanuit stichtingsniveau SKOV.

Administratief/secretarieel medewerker
Sonja van de Logt

Kwaliteitscoördinator
Melanie Wijnands

Coaches
Jenny Frederix
Loes Weijers

Beweegteam
Steven Wassenaar

i-Coaches
Gijs Jacobs
Marion van der Ven

College van Bestuur
Jeanette Deenen

Bestuurssecretaris
Helga Janssen

Stagiaires
Wij vinden het onze taak om scholieren en studenten, die geïnteresseerd zijn in het werken in het onderwijs, een stageplek te bieden en zo bij te dragen aan hun opleiding. We hebben stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) die daar de opleidingen PABO, PABO-ALO en ALPO volgen. Met de HAN heeft SKOV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende het Opleiden in de School. Daarnaast hebben we met regelmaat studenten die onderwijsassistent willen worden en kunnen leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs de maatschappelijke snuffelstage doen op onze scholen. Studenten worden begeleid door Jenny Frederix.