Team

Manager Onderwijs
Anneke Laarakkers  

Leerkrachten
Gonnie Emans 
Anneke Laarakkers
Hilde Wolters 
Annette Sederel

Onderwijsassistenten
Annemarie van Boekel 
Evi Bongers 
Jet Willems

Huishoudelijke dienst 
Mia Remmen
 

Bovenschoolse ondersteuning
Het werk op de scholen wordt op onderdelen ook ondersteund vanuit SKOV.

Administratief/secretarieel medewerker
Sonja van de Logt

Managers leerlingenzorg
Karin Kohrman
Melanie Wijnands

Coaches
Jenny Frederix
Loes Weijers

Beweegteam
Esther Buunen
Bette Hebben

I-coaches
Gijs Jacobs
Marion van der Ven

Technisch medewerker
Paul Stiphout

College van Bestuur / directie
Jeanette Deenen (voorzitter)
Henny Cremers (lid)

Bestuurssecretaris
Helga Janssen

Stagiaires
Wij vinden het onze taak om scholieren en studenten, die geïnteresseerd zijn in het werken in het onderwijs, een stageplek te bieden en zo bij te dragen aan hun opleiding. We hebben stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) die daar de opleidingen PABO, PABO-ALO en ALPO volgen. Met de HAN heeft SKOV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende het Opleiden in de School. Daarnaast hebben we met regelmaat studenten die onderwijsassistent willen worden en kunnen leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs de maatschappelijke snuffelstage doen op onze scholen. Studenten worden begeleid door Jenny Frederix.