Kindgericht onderwijs

Ieder kind is uniek. Het gemiddelde kind bestaat niet. Iedereen is verschillend. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs op onze scholen. De leerkrachten op onze scholen zijn erop gericht om elke dag het onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van het kind: kindgericht onderwijs (KGO).

De kern van KGO is dat het onderwijs steeds wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling, waarbij variëteit in aanbod en werkvormen wordt geboden, ondersteund door ICT.

Kinderen ontwikkelen zich en leren kennis en vaardigheden door:
• een goed en breed onderwijsaanbod;
• effectieve instructie;
• bekwame leerkrachten;
• een rijke en veilige leeromgeving;
• met en van elkaar te leren;
• goede (zelf-)reflectie op het eigen leerproces.

Op onze scholen ben je welkom, word je gehoord en gezien, mag je jezelf zijn én je talenten al lerend ontwikkelen.