Bestuur 

Toezicht en bestuur
SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt 5 basisscholen in het zuidelijke deel van de gemeente Land van Cuijk.

SKOV heeft tot doel de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend te kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.

SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur.

Raad van Toezicht
mevrouw L. Heijmans, voorzitter
de heer J. Nauts, plaatsvervangend voorzitter
de heer P. de Jong, lid
de heer E. Willems, lid
mevrouw Y. Gerrits, lid

College van Bestuur (tevens directie)
mevrouw J. Deenen, voorzitter
de heer H. Cremers, lid