Bestuur 

SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt vijf basisscholen in het zuidelijke deel van de gemeente Land van Cuijk. Wij willen het karakter van een kleine, kwalitatief sterke organisatie behouden, gericht op mensen en handelend met een menselijke maat.

Bij ons word je gekend en erkend om wie jij bent. Dit geldt voor iedereen, zowel voor leerlingen, leerkrachten als voor ouders en samenwerkingspartners. Wij voelen ons sterk verbonden met de dorpen en streven ernaar om ook in de toekomst dichtbij goed onderwijs te blijven bieden.

Onze medewerkers vormen de kern van de organisatie en samen bepalen de teams de kwaliteit van ons onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het totale onderwijsproces. De leerkracht en onderwijsassistent zijn hierin dé onderwijsprofessional. De samenwerking tussen de medewerkers van al onze scholen is essentieel. De samenwerking is gericht op de professionele dialoog, een onderzoekende houding en het bewustzijn van onze rol. Hierbij worden de teams ondersteund en begeleid door de directie, kwaliteitscoördinatoren, stafleden en bestuur. 


Toezicht en Bestuur

SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur.

Raad van Toezicht
Laura Heijmans, voorzitter
Jos Nauts, plaatsvervangend voorzitter
Peter de Jong, lid
Edmund Willems, lid
Yvon Gerrits, lid

Bestuurder
Jeanette Deenen

Bestuurssecretaris
mevrouw H.J. Janssen

Directie
Tanja Dekker-van Hest
Inge Thielen
Karin van den Berkmortel (a.i.)