Bestuur 

Toezicht en bestuur
SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt 5 basisscholen in het Zuidelijke deel van de gemeente Boxmeer.

De Stichting heeft tot doel de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend te kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.
SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. Het toezichthouden bestuur bestaat nu uit 6 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de centrale directie die bestaat uit 2 personen.

Toezichthoudend bestuur
mevrouw L. Heijmans, voorzitter
de heer A. Achten, secretaris
de heer J. Nauts, bestuurslid
de heer P. de Jong, bestuurslid
de heer E. Willems, bestuurslid
mevrouw Y. Gerrits, bestuurslid

Dagelijks bestuur, centrale directie
de heer H. Cremers, algemene zaken en bedrijfsvoering
mevrouw J. Deenen, onderwijs, kwaliteitszorg en ondersteuning