Gedragsprotocol

SKOV vindt het belangrijk dat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen wordt gewaarborgd en dus niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Er heerst een veilige en positieve sfeer op school. Pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag worden zoveel mogelijk voorkomen of er wordt tegen opgetreden. 

Voor de monitoring op de sociale veiligheid maken de scholen van SKOV gebruik van de vragenlijst Zien! 'leer- en leefklimaat'. Dit om inzicht te krijgen in deze aspecten van veiligheid:
* Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op onze scholen?
* Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid?
* Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op onze scholen?

Elke school heeft een eigen gedrags- of antipestprotocol, waarnaar wij u verwijzen via de button downloads en links van de betreffende schoolpagina.