Sint Jozef

Sint Jozef

de kleine school als groot gezin!


Bs st. Jozef is een kleine basisschool, die een plek biedt aan gemiddeld 80 kinderen uit voornamelijk Holthees en Smakt. Elke groep bestaat uit twee leerjaren. Kinderen leren vooral binnen en regelmatig ook buiten die groep, zowel individueel als in groepjes, zowel met kinderen van eigen leeftijd als met oudere of jonge kinderen. Er is spraken van wederzijds respect tussen kinderen en volwassenen; kinderen en volwassenen dragen zorg voor elkaar en hebben begrip voor elkaar. Er is een heldere structuur, zowel voor kinderen als leerkrachten. De lesstof is voornamelijk ingedeeld in een leerjaren en als basis wordt er gedifferentieerd rondom die lijn. Leerkrachten anticiperen indien nodig zoveel mogelijk op specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen. Het belang van de groep (en dus ook het samen kunnen leren en werken) staat voorop.

De groene ruimte
Onze school ligt midden in het groene en open ruimte met ruime speelgelegenheid. De lokalen hebben ieder hun eigen kleur, er is een overblijflokaal (met dagelijkse tussenschoolse opvang) en een inpandige gymzaal. Twee ochtenden in de week is er ook een peutergroep in het gebouw. Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen op school boeken lenen via BiebOpSchool. Het team vindt goed contact met ouders van groot belang en gelukkig hebben we veel ouders die regelmatig een handje op school willen helpen. Ouders geven in de enquête aan zeer tevreden te zijn over de school. En we doen ons best om dat zo te houden.  

Wil je meer weten? Loop gerust eens binnen.


CONTACTGEGEVENS
Gildestraat 29
5824 AA Holthees
Tel. 0478 - 63 63 05
dir.jozef@skov-onderwijs.nl
www.jozefholthees.nl