Ouders

Ouderbetrokkenheid
Voor ons staat het belang van het kind centraal door zowel leerkrachten als ouders. Wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. U kent uw kind in de thuissituatie het beste, de leerkracht kent uw kind in de schoolse situatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom is een goede, open communicatie van wezenlijk belang. Informatie vanuit thuis kan vaak een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het kind op school. Bij onduidelijkheden of ontevredenheid verwachten we van ouders dat zij in eerste instantie contact op zullen nemen met de leerkracht en indien gewenst met de manager onderwijs of directie.

Medezeggenschapraad (MR)
In de MR beslissen ouders mee over het beleid van de school. De MR overlegt met directie. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Ouders: Aniek Santegoeds (vz), Linda Jansen en Roelof Verstegen.
Leerkracht: Ellen van Ochten.

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Deze GMR heeft op bestuursniveau (Basisscholen Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Vortum-Mullem en Holthees) recht van inspraak, advies en instemming.
Namens onze school zitten Marian Coppus  (lkr) en Roelof Ascencion (ouder) in de GMR.

Ouderraad
Taken:

  • ouderhulp bevorderen
  • de ouderbijdragen beheren
  • organiseren, verlenen van hand- en spandiensten
  • helpen bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals kamp, schoolreis, enz.

Voorzitter: Bernadette Diepenbroek
Penningmeester: Ivonne van Duren                                      
Leden: Eva Jacobs-Cox en Floortje Verstegen 

Vakantierooster
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar de schoolgids (Downloads en Links).
 
Schooltijden  
Voor onze school gelden de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:  ma-di-woe-do-vrij  8.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur

Het meest belangrijk vinden wij, dat u zich welkom voelt in onze school, zowel voor een praatje, alsook voor vragen of opmerkingen. Vanaf 8u is ons team op school en bereikbaar. Binnen lopen mag!. De kinderen komen buiten op het schoolplein, waar de leerkrachten vanaf 8.20u ook zullen zijn om hen op te vangen. Ouders zijn ook welkom op het plein om iets door te geven. Na 14u zijn we tevens bereikbaar voor vragen of mededelingen. Een gesprek aanvragen voor  zaken die meer aandacht vragen, kan altijd gepland worden. .

Voor- en naschoolse opvang
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind?

Kinderdagverblijf 't Keaverke in Holthees biedt dagelijks voor en naschoolse opvang binnen onze school aan. Zie info: http://www.keaverke.nl/ 

Op BSO Het Atelier in Overloon zijn onze kinderen ook voor en na schooltijd van harte welkom! Buitenschoolse opvang bij Spring betekent: een uitdagende en veilige plek waar uw kind lekker kan spelen met andere kinderen en kan uitrusten na de schooldag. Door een royaal activiteitenaanbod worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd om hun fantasie en talenten te ontwikkelen. BSO Het Atelier heeft de beschikking over drie speciaal ingerichte klaslokalen, een gymzaal en het schoolplein zodat de kinderen zich naar hartenlust kunnen vermaken of even een rustig plekje op kunnen zoeken. Bij ons ligt de nadruk op fijne ontspanning voor én na een lange schooldag.

  • Tijdens schoolweken is de BSO maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag meteen open na schooltijd (vanaf 14.00uur).
  • Tijdens schoolvakanties bieden wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (m.u.v. feestdagen) hele dagen opvang van 7.30 tot 18.30 uur.

Wilt u opvang op een vaste dag of juist flexibele opvang? Heeft u wel of geen behoefte aan opvang in de schoolvakanties? Spring biedt verschillende contractmogelijkheden, zodat u de opvang zoveel mogelijk kunt aanpassen aan uw situatie. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op de website www.spring-kinderopvang.nl.