School

Identiteit
De naam van de school is afgeleid van St Jozef. Smakt is een Jozefbedevaartsplaats. De onderlinge band tussen Holthees en Smakt is historisch en hecht. Het is zelfs gemeente- en provinciegrensoverschrijdend.

Onze school is karakteristiek, het straalt een enorme rust uit terwijl het innerlijk bruist van spanning en enthousiasme. Onze school is een gruitenschool, een school met het Brabants Verkeersveiligheids Label, we bieden kindgericht onderwijs en zijn een Opleidingsschool van Hogeschool-Arnhem-Nijmegen. Binnen onze school is op twee dagdelen per week een peutergroep van Spring actief. De school huist in een oud schoolgebouw (bouwjaar grotendeels 1932, deels 1957 en 2011) met klassieke vormgeving aan de buitenkant. De binnenkant is ruim en kleurig, met een karakteristieke uitstraling. Er zijn vijf ruime klaslokalen en er zijn voldoende werkplekken voor kinderen om alleen te werken of in kleine groepjes. Er bevindt zich een inpandige gym/speelzaal. De school ligt in een ruime, groene en landelijke omgeving en heeft een grote, kindvriendelijke speelplaats.

Onze school is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). Wij delen de visie van SKOV op het onderwijs. Samen met onze collega’s in Maashees, Vortum Mullem, Overloon en Vierlingsbeek, staan wij voor:

“de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij”.

Onze visie
Wij willen voor kinderen een plek zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen tot burgers van de toekomst, met:

  • voldoende cognitieve en cultureel-maatschappelijke bagage
  • voldoende gevoel van eigenwaarde om volwaardig en op niveau deel te kunnen nemen aan het leven en de maatschappij
  • voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren, kiezen en samenwerken

Als school willen wij zoveel mogelijk voldoen aan de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij is samenwerkend leren voor ons erg belangrijk. Door samen te ontdekken en bezig te zijn met leerstof, leren kinderen in onze ogen het meest. Specifieker gezegd houdt dit voor onze school in dat wij ons onderwijs vormgeven volgens de principes van kindgericht onderwijs (KGO):

  • met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt
  • op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling
  • met variëteit in leerroutes en werkvormen
  • binnen een flexibel groepsdoorbrekend organisatiemodel
  • ondersteund door ICT

Onze missie
We zien het als onze missie om te bouwen aan de wereld van morgen, in een school waar je als kind graag binnenkomt, waar je je gezien en gehoord voelt, waar ieder kind er toe doet, waar je bewonderd wordt om wie je bent. We willen een school zijn waar kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd, om zich naar hun eigen kunnen en persoonlijke interesses, te ontwikkelen binnen een betekenisvolle leeromgeving, door van en met elkaar te leren.