Antoniusschool

Antoniusschool

een school die de ruimte biedt die bij je past!

 

Antoniusschool is een kleine school in het dorp Maashees. Er zitten ongeveer 50 kinderen, die vooral in Maashees wonen. In augustus 2015 is gestart met het werken in 3 groepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8. Leerkrachten bieden lessen deels per jaargroep aan en maken daarnaast gebruik van het concept “kansrijke combinatie groepen”, waarin gebruik wordt gemaakt van overlappende leerdoelen in de jaargroepen. Op die manier is er ruimte voor enerzijds herhalingen en inslijping en anderzijds aanbod van nieuwe lesstof. Kinderen leren naast de instructielessen om zelfverantwoordelijk (samen) te werken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een taakbrief en maatjeswerk.

Respect
Er is spraken van wederzijds respect tussen kinderen en volwassenen; kinderen en volwassenen dragen zorg voor elkaar en hebben begrip voor elkaar. Er is een heldere structuur, zowel voor kinderen als leerkrachten. De peilers van de school zijn veiligheid, autonomie, creativiteit en samenwerken. Leerkrachten anticiperen indien nodig zoveel mogelijk op specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen. Het belang van de groep (en dus ook het samen kunnen leren en werken) staat voorop.

De school ligt midden in het dorp en heeft een ruime speelplaats. Voor de gymlessen wordt er gebruik gemaakt van de naastgelegen sporthal. Ook de zaal van het naastgelegen dorpshuis wordt voor enkele gelegenheden gebruikt. Er is een overblijfruimte met dagelijkse tussenschoolse opvang. Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen op school boeken lenen via BiebOpSchool.

Het team vindt goed contact met ouders van groot belang en gelukkig hebben we veel ouders die regelmatig een handje op school willen helpen. Ouders geven in de enquête aan tevreden te zijn over de school. En we doen ons best om dat zo te houden.  

Wil je meer weten? Loop gerust eens binnen.

 
CONTACTGEGEVENS
De Goeijstraat 1
5823 AH Maashees
Tel. 0478 - 63 65 84
dir.antonius@skov-onderwijs.nl
www.antoniusschool.nl