School

Identiteit
De Antoniusschool is de enige basisschool in het dorp Maashees. Maashees heet eigenlijk Mûszès, een verwijzing naar de doorgang over de Maas. Maashees behorende bij gemeente Boxmeer, telt zo'n 890 inwoners. De meeste kinderen in Maashees gaan naar de Antonius.  

Maashees ligt in een prachtig landschap, direct aan de oevers van de Maas. Rondom het dorp is tuinbouw - grote boomkwekerijen - landbouw en kleine bossen. In het zuidwesten ligt een wat meer uitgestrekt bosgebied, genaamd 'Landgoed Geijsteren'. Daar is ook de Willibrorduskapel te vinden. Nabijgelegen kernen zijn Geijsteren, Smakt, Holthees en Vierlingsbeek.  

De Antoniusschool is net als de kerk in het dorp een verwijzing naar de heilige Antonius Abt, bekendstaand als de vader van het kloosterleven.

Onze visie en missie
Onze school is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). Wij delen de visie van SKOV op het onderwijs. Samen met onze collega’s in Holthees, Vortum-Mullem, Overloon en Vierlingsbeek, staan wij voor: “de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij”. Om de visie van SKOV op onze school te realiseren, hebben we een eigen missie en visie geformuleerd om richting te geven aan het realiseren van het beoogde onderwijs in Maashees.

Ieder kind is uniek. Het gemiddelde kind bestaat niet. Iedereen is verschillend. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs op onze school. De leerkrachten op onze school zijn erop gericht om elke dag het onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van het kind: kindgericht onderwijs (KGO). De Antoniusschool is een school waar kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich, naar hun eigen kunnen en persoonlijke interesses, te ontwikkelen binnen een betekenisvolle leeromgeving, door van en met elkaar te leren.

Kinderen ontwikkelen zich en leren kennis en vaardigheden door:

  • een goed en breed onderwijsaanbod
  • effectieve instructie
  • bekwame leerkrachten
  • een rijke en veilige leeromgeving
  • met en van elkaar te leren
  • goede (zelf-)reflectie op het eigen leerproces