Ouders

Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden contact, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid, tussen ouders en school heel erg belangrijk. 
Het intakegesprek is de eerste kennismaking met ouders. We zullen gedurende het jaar  regelmatig contact opnemen om de voortgang van de leerlingen te bespreken. Ook worden alle  ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek. Doordat veel kinderen met de taxi  naar school komen zien we onze ouders niet dagelijks. Door berichten via de schoolapp  proberen we de lijntjes kort te houden en ouders een inkijk te geven hoe de kinderen het doen op school. We houden ouders op de hoogte tot het moment van uitstoom naar regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs/ISK. 

Vakantierooster 
Voor het vakantierooster verwijzen wij u graag naar ons informatieboekje klik hier of kijk op Downloads en links. 

Opvang 
Spring Kinderopvang verzorgt de voorschoolse - en buitenschoolse opvang voor de kinderen  van de regiotaalklas . De locatie van deze opvang is 't Atelier aan het Gildeterrein in Overloon. Meer informatie over de dagopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang vindt u op de  website van Spring: www.spring-kinderopvang.nl