School

Identiteit 
Sinds 2022 worden Oekraïense vluchtelingen op diverse locaties opgevangen in de gemeente  Land van Cuijk. Voor de Oekraïense vluchtelingen gelden andere regels dan voor andere  nieuwkomers. Mede daardoor zijn Oekraïense kinderen niet te plaatsen in de bestaande  nieuwkomersvoorziening en ook niet in de Regiotaalklas.  

Daarom heeft SKOV in samenspraak met vijf besturen in de gemeente, de Oekraïne klassen ingericht. Hiervoor is een tijdelijke onderwijsvoorziening ingericht in Stevensbeek. Oekraïense leerlingen die nog geen of weinig onderwijs hebben gevolgd in Nederland kunnen niet zomaar instromen in het regulier onderwijs. Door onzekerheid van de duur van het verblijf van deze specifieke groep vluchtelingen is er gekozen voor onderwijs op één locatie. Daarbij werd in  eerste instantie ingestoken op bieden van veiligheid en welbevinden. De groepen zijn gevestigd  in het voorgezet onderwijs gebouw Metameer in Stevensbeek. Hierdoor zijn alle Oekraïne  kinderen van 4 tot 16 jaar ondergebracht in één schoolgebouw.
 
De doelgroep van de Oekraïne klassen bestaat uitkinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het Oekraïne instromen in het primair onderwijs in de gemeente Land van  Cuijk. Of kinderen die elders in Nederland al onderwijs hebben genoten, maar het Nederlands  onvoldoende beheersen om hen direct te laten instromen in het regulier primair onderwijs in  de gemeente Land van Cuijk. Gemeente land van Cuijk zorgt voor bekostiging leerlingenvervoer  voor leerlingen die >6 km van de schoollocatie wonen.  

Missie en visie 
Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands. Daardoor kunnen zij onvoldoende aansluiting vinden binnen het reguliere onderwijs met  leeftijdsgenoten. Deze kinderen profiteren het meest van taaldompeling door een intensief  NT2-onderwijsaanbod in de nieuwkomersvoorziening. Alle kinderen hebben een  gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het  reguliere onderwijsprogramma, door:  

  • zich sociaal en emotioneel thuis te voelen  
  • de Nederlandse taal te leren  
  • het aanleren van schoolse vaardigheden  
  • een basale kennis te hebben van de andere kennisvakken en vak- en vormingsgebieden 

Omdat de meeste Oekraïners de intentie hebben om terug te keren zodra dit mogelijk is, wordt  er ingestoken op Oekraïens onderwijs. Er zijn vier Oekraïense vluchtelingen in dienst bij SKOV:  een leerkracht, Engels docent, muziekdocent en ondersteuner.  

Vanuit het LOWAN (Landelijk Ondersteuningsnetwerk Nieuwkomersonderwijs) luidt het advies om een derde Nederlands onderwijs, een derde Oekraïens onderwijs en een derde sport,  cultuur en creativiteit aan te bieden. Dit advies volgt SKOV. Er wordt gekeken op welke termijn  kinderen door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs in de regio. Vanzelfsprekend zal naar gelang van tijd de nadruk steeds meer op het Nederlandse onderwijs komen te liggen.