Het collegiaal leren, het stimuleren van
ontwikkeling, bouwen aan een professionele
lerende cultuur in de scholen.
De professionele ontwikkeling van leraren gaat
hand in hand met ‘samen leren’, zowel binnen
het eigen team als bovenschools met SKOV-collega’s.
Zelfverantwoordelijk leren, boeiend onderwijs,
ononderbroken leerlijnen en vaardigheden
voor de 21ste eeuw.
Samen werken met de ouders, de dorpsgemeenschap,
de maatschappelijke en educatieve partners is vanzelfsprekend,
scholen van SKOV zijn het kloppend hart van de gemeenschap.

Waarom kiezen voor SKOV-basisscholen?

De SKOV-basisscholen staan voor bijzonder en samenwerkingsonderwijs. Leren doe je niet alleen. Leren is een interactief proces waarbij leerlingen en leerkrachten met  verschillende  achtergronden en overtuigingen samenwerken om tot een gezamenlijk eindproduct te komen.
Respect, vertrouwen, ontwikkelingsgericht en boeiend onderwijs vormen de basis bij het handelen van de leerlingen en de leerkrachten.

Zelfverantwoordelijk leren

SKOV scholen hechten veel waarde aan zelfverantwoordelijkheid bij het leren van leerlingen en leerkrachten. Mede-eigenaar van je eigen leerproces! Wij helpen met het vinden van een passende aanpak bij de eigen ontwikkeling.  We zorgen ervoor dat kinderen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief en sociaal. 

Centraal organiseren, decentraal uitvoeren

SKOV ziet de scholen niet als aparte delen, maar zoekt naar het grotere geheel.  Daarom werken SKOV-scholen samen om de kwaliteit van het onderwijs in zijn totaliteit te verbeteren. De kennis die op een school aanwezig is wordt gedeeld met als doel de totale organisatie te versterken. Het leren van en met elkaar. Hierdoor blijft het mogelijk om goed én kwalitatief onderwijs te blijven verzorgen op de kleine kernen.

Daarom werk​en SKOV-scholen aan:
Samen sterker in een lerende organisatie
Kwaliteit met vakbekwame professionals
Ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordelijk leren
Verbinding met de omgeving

Waarom kiezen voor SKOV-basisscholen?Waarom kiezen voor SKOV-basisscholen?Waarom kiezen voor SKOV-basisscholen?Waarom kiezen voor SKOV-basisscholen?