Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan

Op dit moment wordt het strategisch beleidsplan herijkt.
We verwachten dit te kunnen delen in het voorjaar van 2021.

 

Het bestuur van SKOV heeft in samenspraak met directeuren, leerkrachten en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015 - 2019.
In het beleid voor de komende jaren worden accenten gelegd op de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende scholen én de samenwerking van de SKOV-scholen onderling en hun directe omgeving.