Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplanKINDGERICHT

Op onze scholen ben je welkom, word je gehoord en gezien,
mag je jezelf zijn én je talenten al lerend ontwikkelen.

• Aansluiten bij mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen
• Sturen en afstemmen met doelen als kader en ruimte voor leerbehoeften
• Werken binnen de driehoek kind-ouder-leerkracht
• De zone van de naaste ontwikkeling aanspreken