Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan

Het bestuur van SKOV heeft in samenspraak met directeuren, leerkrachten en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een beleidsplan opgesteld voor de periode 2015 - 2019.
In het beleid voor de komende jaren worden accenten gelegd op de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende scholen én de samenwerking van de SKOV-scholen onderling en hun directe omgeving.