Naam & logo

Naam & logo

Naamgeving
De afkorting SKOV is in het verleden ontstaan uit Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek.
Dit refereerde aan de gemeente waar toentertijd de vijf dorpen met onze vijf scholen toe behoorde. Die gemeente is inmiddels opgegaan in de gemeente Boxmeer.

Deze veranderende omgeving en maatschappij hebben invloed gehad op ons logo en ook onze kernwaarden spelen hierin een belangrijke rol.

Kernwaarden

Samen sterker in een lerende organisatie
Kwaliteit met vakbekwame professionals
Ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordlijk
Verbinding met de omgeving


Deze letters zien we terug in ons logo.

Betrouwbaar en toekomstgericht, de kleuren blauw en oranje 
Een betrouwbare organisatie met gedegen kennis van onderwijs die sterk geworteld is in haar omgeving. Dit wordt uitgedrukt in een strakke letter en de kleuren blauw.
Een organisatie die open staat voor onderwijsontwikkeling, oog heeft voor wat de kinderen van de toekomst nodig hebben en iedereen de ruimte geeft om hun eigen talenten te ontdekken. Dit wordt uitgedrukt in de kleuren oranje.
De focus van SKOV ligt op het maximaal samenwerken. Alleen door nauw samen te werken kunnen we goed onderwijs blijven geven op onze vijf locaties, met behoud van een eigen couleur locale. We zien dit terug in de binnencirkel van de letter O. 

Klein zijn, betekent niet klein denken. SKOV is sterk gericht op de onderwijsontwikkeling in een veranderende samenleving. De open buitencirkel om de letter O symboliseert een open vizier en het geeft de bereidheid tot samenwerking aan met iedereen die een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs voor onze kinderen.

SKOV onderwijs dichtbij
Het woord onderwijs is in de subtitel opgenomen omdat dit de primaire taak is van SKOV.
SKOV onderscheid zich omdat we onderwijs dichtbij leveren.

Dichtbij de kinderen, omdat onderwijs dan het meest betekenisvol is.
Dichtbij de mensen in de dorpen en onze samenwerkingspartners.
Dichtbij onszelf en elkaar omdat we dan op ons allerbest zijn!