Naam & logo

Naam & logo

Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek verwijst naar de 5 scholen van de oude gemeente Vierlingsbeek. Deze gemeente is na de herindeling van 1998 samengevoegd met de gemeente Boxmeer. Ondanks de schaalvergroting in het onderwijs, heeft SKOV bewust gekozen voor kleinschaligheid in samenhang met kwaliteit, onder het motto

Zo klein als mogelijk, zo groot als moet ‚Äč
SKOV wil het karakter van een kleine, kwalitatief sterke organisatie behouden.  SKOV is op zoek naar de menselijke maat. Zij  is er van overtuigd dat mensen het meest tot hun recht komen in een omgeving waarin zij gezien, gekend en (h)erkend worden.

SKOV hanteert dan ook de volgende kernwaardes:

Samen, we werken samen aan beter onderwijs
Kwaliteit, we streven naar het beste voor onze kinderen
Ontwikkelingsgericht, we leren elke dag
Verbinding, we staan midden in het leven

Bovenstaand credo en kernwaarden zien we terug in het logo van SKOV.

Betrouwbaar en toekomstgericht
Een betrouwbare organisatie met  gedegen kennis van onderwijs die sterk geworteld is in haar omgeving, hetgeen uitgedrukt wordt in een strakke letter en de kleuren blauw. Maar tevens een organisatie die open staat voor onderwijsontwikkeling, oog heeft voor wat de kinderen van de toekomst nodig hebben en hen hierin de ruimte geeft om hun eigen talenten te ontdekken, hetgeen wordt uitgedrukt in de kleuren oranje.  

‘Zo klein als kan, en zo groot als moet’ wordt weergegeven in de letter O. De focus van SKOV is gericht op het maximaal uitnutten van de synergetische mogelijkheden met behoud van de eigenheid en couleur lokale van de 5 afzonderlijke scholen. De buitencirkel staat voor deze samenwerking, die slechts 5 van de 6 vlakken met elk een eigen kleur omsluit, hetgeen staat voor de afzonderlijke scholen.

Klein zijn, betekent niet automatisch klein denken. SKOV is sterk gericht op de onderwijsontwikkeling in een veranderende samenleving.  De niet gesloten buitencirkel symboliseert dit vizier op de toekomst.  Tevens biedt deze opening de ruimte voor het 6e vlak om de binnencirkel compleet te maken, hetgeen staat voor de bereidheid tot samenwerking van SKOV met eenieder die een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs voor onze kinderen.