Bestuur

Bestuur

Toezicht en bestuur
SKOV is een organisatie voor primair onderwijs en telt 5 basisscholen in het Zuidelijke deel van de gemeente Boxmeer.

De Stichting heeft tot doel de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend te kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.
SKOV werkt met een code voor goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. Het toezichthouden bestuur bestaat uit 6 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit één persoon, die samen met de directeuren van de scholen de dagelijkse leiding van de organisatie realiseert.

Toezichthoudend bestuur
mevrouw A. van de Heuvel, voorzitter
de heer  T. Willems, penningmeester
de heer A. Achten
de heer R. Peters
mevrouw N. Peeters
de heer R. Stevens

Dagelijks bestuur
de heer H. Cremers, algemeen directeur