Stromenland

Om alle kinderen de juiste ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben, participeert SKOV in het samenwerkingsverband (SWV) Stromenland, waarbij alle schoolbesturen in de regio Nijmegen zijn aangesloten. SWV Stromenland helpt scholen hun zorg aan leerlingen vor te geven, in en om de school.

Meer informatie over de ondersteuning van leerlingen met een speciale zorgbehoefte is te vinden op www.stromenland.nl