Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs, vastgelegd in de Wet passend onderwijs, ingegaan per 1 augustus 2014. In het nieuwe stelsel hebben scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

SKOV is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Stromenland. Hierin werken 24 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.

Elk kind een goede onderwijsplek. Een plek waar het kind dát onderwijs en díe zorg krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daar heeft elk kind recht op. Soms heeft een kind iets extra’s of anders nodig om goed tot leren te kunnen komen, en is hulp van een deskundige gewenst. Dan komt Samenwerkingsverband Stromenland in beeld. Samen met alle scholen in onze regio maken we afspraken hoe we ervoor zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Liefst op een reguliere basisschool en dichtbij huis.