GGD

De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s.
Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.

Daarnaast biedt de GGD leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

Ook voor ouders is de GGD toegankelijk voor vragen, ondersteuning en advies over de opvoeding van uw kind. Op de site leest u meer hierover.

Mijn kind - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)