School

Identiteit
't Loont is de enige basisschool in het dorp Overloon. Het dorp, aan de rand van de Peel, behorende bij gemeente Boxmeer, telt zo'n 3.900 inwoners. De meeste kinderen in Overloon gaan naar de Josefschool. Heel vroeger heette Overloon Loon. 'Loon' betekende bosrijk gebied van lage bomen, met daarin veel weidegrond en moeras. De toevoeging 'over' kwam er later bij en verwees naar hoger gebied. In het dialect heet Overloon weer Loën, als eerbetoon naar het verleden.

Het postadres van Kindcentrum 't Loont is Theobaldusweg 54. De, van oudsher katholieke, Josefschool bestond uit twee gebouwen: het Mariagebouw en Josefgebouw. Het Mariagebouw is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw. Sinds 2020 zijn wij, na een lange voorloop, van start gegaan met het proces rondom nieuwbouw. Het streven is dat er in 2023 een nieuw gebouw staat dat volledig aansluit bij de visie en missie van de Josefschool.

Onze missie en visie
Onze school is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). Wij delen de visie van SKOV op het onderwijs. Samen met onze collega’s in Holthees, Vortum-Mullem, Maashees en Vierlingsbeek, staan wij voor: “de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij”. Om de visie van SKOV op onzeschool te realiseren, hebben we een eigen missie en visie geformuleerd om richting te geven aan het realiseren van het beoogde onderwijs in Overloon.

Onze visie:
Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te willen en kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren dit
ontwikkelproces optimaal door een breed en passend aanbod te realiseren voor elke leerling. Dit doen we door een veilige omgeving te creëren, optimaal gebruik te maken van leermiddelen en door de leerlingen professioneel te begeleiden in hun ontwikkeling. Als team zorgen wij ervoor dat alle
leerlingen een fijne schooltijd hebben en zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfredzame
mensen, die klaar zijn voor de maatschappij en voor de volgende stap naar het voortgezet onderwijs.

Onze missie:
Wij willen een school zijn waar kinderen zich veilig en prettig voelen in een positief leer- en pedagogisch klimaat en door coöperatief en boeiend onderwijs zich optimaal naar eigen kunnen en persoonlijke interesses ontwikkelen als zelfverantwoordelijke kinderen.


Onze missie als motto luidt: “Ik ben, ik kan, ik groei”