Ouders

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden contact, gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid, tussen ouders en school heel erg belangrijk. 

We houden om de drie jaar een tevredenheidspeiling onder ouders en onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.  Aan het einde van schooljaar 2021-2022 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Een samenvatting wordt met ouders gedeeld.

 
Oudervereniging
De Oudervereniging vormt een belangrijke gesprekspartner tussen de ouders en het team, managementteam en de medezeggenschapsraad van de school.

De Oudervereniging probeert zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen te behartigen. De Oudervereniging tracht zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de hulp die nodig is bij de organisatie van de vele activiteiten op school. Deze hulp wordt bijzonder gewaardeerd door het team.

De Oudervereniging vergadert meerdere keren per jaar.
De vergadering is openbaar en iedere ouder is van harte welkom. De vergadering start om 20.30 uur en eindigt om uiterlijk 22.30 uur en wordt gehouden op De Josefschool. De agenda en notulen zijn op te vragen via het mailadres van de oudervereniging: ov.tloont@skov-onderwijs.nl  

 

Medezeggenschapsraad (MR)
In de Medezeggenschapsraad (MR) praten en beslissen ouders en het personeel mee over het beleid van de school. Op de Josefschool bestaat deze raad uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het personeel. De MR overlegt met (een vertegenwoordiging van) de directie. Daarbij wordt onder andere gesproken over de inzet van de middelen, het onderhoud van gebouwen en het vaststellen van vakanties/ vrije dagen. Maar ook over de inrichting van het onderwijs op de school. 

De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Oudervertegenwoordiging
Anke Elegeert (voorzitter)
Arend Diels
Nico Jans

Teamvertegenwoordiging
Francy Marin
Saskia Swinkels
Yvonne Koppes 

U kunt de MR bereiken door het aanspreken van een van de MR-leden, of door het sturen van een mailtje naar mr.tloont@skov-onderwijs.nl

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Bestuurlijke, bovenschoolse zaken worden afgehandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOV. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat de medezeggenschap op Stichtings niveau uitoefent. Een teamlid en een ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan. In dit GMR-overleg zijn ook de scholen uit Vortum-Mullem, Vierlingsbeek, Maashees en Holthees vertegenwoordigd.
Onze school wordt hier vertegenwoordigd door:

Petra van Kempen (vanuit team)
Rob Kessels (vanuit de ouders) 

 

Buitenschoolse opvang
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind? Op BSO Het Atelier zijn kinderen van de Josefschool voor en na schooltijd van harte welkom! Buitenschoolse opvang bij Spring betekent: een uitdagende en veilige plek waar uw kind lekker kan spelen met andere kinderen en kan uitrusten na de schooldag. Door een royaal activiteitenaanbod worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd om hun fantasie en talenten te ontwikkelen. BSO Het Atelier heeft de beschikking over drie speciaal ingerichte klaslokalen (waarvan één speciaal voor de kinderen van 8 jaar en ouder), een gymzaal en het schoolplein zodat de kinderen zich naar hartenlust kunnen vermaken of even een rustig plekje op kunnen zoeken. Bij ons ligt de nadruk op fijne ontspanning voor én na een lange schooldag.

  • Tijdens schoolweken is de BSO maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag meteen open na schooltijd (vanaf 14.15 uur tot 16.30 of tot 18.30 uur).  Op deze dagen is ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.30 uur totdat school begint. 
  • Tijdens schoolvakanties bieden wij (m.u.v. feestdagen) hele dagen opvang van 7.30 tot 18.30 uur.

Welke mogelijkheden biedt Spring?
Wilt u opvang op een vaste dag of juist flexibele opvang? Heeft u wel of geen behoefte aan opvang in de schoolvakanties? Spring biedt u verschillende contractmogelijkheden, zodat u de opvang zoveel mogelijk kunt aanpassen aan uw situatie. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op de website www.spring-kinderopvang.nl  Hier vindt u informatie over onze diensten. Ook kunt u hier een vrijblijvende rondleiding aanvragen.