School

Identiteit
Basisschool Laurentiushof ligt in het hart van het dorp Vierlingsbeek.  Het is een school met ongeveer 240 kinderen. We hebben te maken met krimp. De school is nauw betrokken bij het dorpsgebeuren. Tijdens grotere dorpsactiviteiten wordt er direct of indirect een beroep gedaan op de school. Anderzijds betrekt de school het dorp bij grotere activiteiten.  

De school kent als zodanig geen directe ‘concurrentie’, hetgeen niet wil zeggen dat er geen activiteiten voor een goed omgevingsbeleid genomen worden.

Onze visie
Onze school is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). Wij delen de visie van SKOV op het onderwijs. Samen met onze collega’s in Holthees, Vortum-Mullem, Overloon en Maashees, staan wij voor: “de educatieve ontwikkeling van kinderen tot zelfverantwoordelijke lerende burgers die zichzelf (leren) kennen, erkend worden om wie ze zijn en hun eigen talenten blijvend kunnen ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij”.

Om de visie van SKOV op onze school te realiseren, hebben we een eigen missie en visie geformuleerd om richting te geven aan het realiseren van het beoogde onderwijs in Vierlingsbeek.

Op Laurentiushof: 

  • Bieden we betekenisvol kindgericht onderwijs in een rijke leeromgeving.
  • Stellen we samen met de kinderen leer- en ontwikkeldoelen, zodat zij betrokken zijn en blijven op hun eigen leerproces. 
  • Vinden we dat welbevinden van de kinderen voorop staat. Kinderen zijn immers pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school.  

Kinderen van onze school ontwikkelen zich en leren kennis en vaardigheden door:

  • Een goed, beredeneerd onderwijsaanbod
  • Effectieve instructie
  • Bekwame leerkrachten
  • Een rijke en veilige leeromgeving
  • Met en van elkaar te leren
  • Goede (zelf)reflectie op het eigen leerproces.