Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt is er wel eens sprake van misverstanden en kunnen er fouten worden gemaakt. Dat is op onze scholen niet anders.
De leerkracht is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Voor zaken die de gehele school aangaan kunnen ouders het beste aankloppen bij de directeur.
Als er klachten zijn over het onderwijs in zijn algemeenheid of wanneer er sprake is van een conflict kunt u contact opnemen met de algemeen directeur.

Mochten deze mogelijkheden geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot een van de contactpersonen (teamlid of ouder) op de eigen school. Deze begeleidt u als ouder verder in de klachtenprocedure SKOV. Werkwijze, namen en telefoonnummers staan in “Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek”  ‚Äč
 
De klachtenregeling geldt voor ouders, kinderen en leerkrachten.