Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag SKOV geeft een weergave van wat er binnen SKOV-scholen in dat kalenderjaar is gebeurd.