Managers Leerlingenzorg

De leerlingenzorg wordt bij SKOV bovenschools aangestuurd door twee managers leerlingenzorg (ML). In samenwerking met de teams van de vijf scholen en de managers onderwijs van alle locaties zijn de managers leerlingenzorg verantwoordelijk voor het realiseren van beleid, optimale onderwijskwaliteit en individuele groei voor alle leerlingen van SKOV.

Zij houden zich o.a. bezig met het coachen van leerkrachten en in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op verschillende gebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, werkhouding, etc.). Daarnaast coördineren en adviseren zij op het gebied van de leerlingenzorg. Ze stimuleren de samenwerking en voeren overleg met collega's, ouders, samenwerkingsverband en ketenpartners (CJG, GGD, GGZ). Indien nodig vragen zij een passend onderwijsarrangement aan en verzorgen ze de aanmelding voor Speciaal (Basis) Onderwijs.