Virtuele plusklas

Virtuele plusklas

De virtuele Plusklas van SKOV is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 waarvan is vast komen te staan dat zij meer aankunnen dan hun klasgenoten op school. Naast extra lesstof, bestaande lessen versneld afwerken, het compacter aanbieden van de lesstof stelt SKOV deze kinderen in de gelegenheid om 1 dagdeel per week samen met getalenteerde leerlingen van andere SKOV- scholen samen te werken aan een onderwijsprogramma dat op hun capaciteiten is afgestemd. Deze samenwerking geschiedt in een digitale omgeving, klas in the cloud.
De leerlingen worden op SKOV-niveau vanuit de 5 locaties middels een digitale omgeving, de virtuele Plusklas, aan elkaar gekoppeld. Onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht werken de leerlingen op afstand samen met andere getalenteerde en meerbegaafde kinderen aan uitdagende vraagstukken, passend bij hun niveau en onderwijsbehoefte.
Deze onderwijsbehoefte bij de leerlingen is het vertrekpunt en vraagt om uitdagende, creatieve opdrachten. Opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen van kinderen om zodoende samen te werken aan de ontwikkeling van hun 21st century skills.
Het programma van de virtuele Plusklas is modulair opgebouwd. Aan het eind van ieder thema geven de leerlingen een presentatie waarin zij laten zien wat zij in de achterliggende periode hebben gedaan.

Samenwerking met ouders
Wanneer de leerkracht en de intern begeleider van de school menen dat een leerling in aanmerking kan komen voor deelname aan de virtuele Plusklas, dan gaan zij in gesprek met de ouders. De ouders krijgen tekst en uitleg over de organisatie en het programma van de virtuele Plusklas. Ook krijgen de ouders een inlog, zodat zij de vorderingen van hun kind kunnen volgen.