SKOV-groep

De SKOV-groep meer- en hoogbegaafden is een onderwijsarrangement voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 waarvan is vast komen te staan dat zij andere uitdagingen en aanbod vragen dan hun klasgenoten op school. Naast extra lesstof, bestaande lessen versneld afwerken en het compacter aanbieden van de lesstof, stelt SKOV deze kinderen in de gelegenheid om 1 dagdeel per week samen met meer- en hoogbegaafde leerlingen van andere SKOV- scholen samen te werken aan een onderwijsprogramma dat op hun niveau is afgestemd. Deze samenwerking geschiedt op een van de scholen. Ouders regelen het vervoer voor deze kinderen.

Onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht werken de leerlingen samen met andere gelijkgestemde kinderen aan uitdagende vraagstukken, passend bij hun niveau en onderwijsbehoefte. Het ‘leren leren’, om tot voldoende uitdaging te blijven komen, is in deze groep voortdurend aan de orde. Deze onderwijsbehoefte is bij de leerlingen het vertrekpunt en vraagt om uitdagende, creatieve opdrachten. Opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen van kinderen om zodoende samen te werken aan de ontwikkeling van hun 21 eeuwse vaardigheden.

Het programma van de SKOV-groep meer- en hoogbegaafden is modulair opgebouwd. Aan het eind van ieder thema geven de leerlingen een presentatie waarin zij laten zien aan hun groep wat zij in de achterliggende periode hebben gedaan en volgt er een verslagje naar de leerkracht.