Team

Het team van de Josefschool is een bont gezelschap aan functionarissen. Samen zorgen zij ervoor dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt in een fijne en veilige schoolomgeving.  

Het team is onderverdeeld in deelteams. Een deelteam bestaat uit thuisgroepen en wordt bemand door leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van het onderwijs aan alle kinderen van het deelteam en werken intensief samen. De vakgebieden of projecten worden verdeeld over het deelteam, zodat zij alle leerlingen van het deelteam zien. Leerlingen hebben dus te maken met alle leerkrachten en onderwijsassistenten van het deelteam. Voor u als ouders en ook voor de leerlingen, is de thuisleerkracht het eerste aanspreekpunt. Bij duoleerkrachten zijn dat beide leerkrachten.  

Hieronder staan de deelteams vernoemd:

Deelteam  1/2                   

  • Leerkrachten: Bianca Janssen, Hennie Fokkens, Anne Abels, Petra van Kempen en Gonnie Emans

Deelteam 3/4               

  • Leerkrachten: Yvonne Koppes, Anne Abels en Saskia Swinkels               

Deelteam 5/6               

  • Leerkrachten: Harriëtte Loenen , Francy Marin en Saskia Swinkels               

Deelteam 7/8               

  • Leerkrachten: Inge Verijdt, Maartje Jans en Francy Marin              

Onderwijsassistenten: Thea Janssen, Anne van Dijk en Maud van de Wijst

 

Deelteam Taalgroepen

  • Leerkrachten: Manon van der Groes en Bernadet van Lankveld
  • Onderwijsassistent: Lian Jacobs 

Ook behoort de conciërge, Wim Loof, tot het team van de Josefschool.  

Naast de leerkrachten, onderwijsassistenten en de conciërge, maakt ook de manager onderwijs deel uit van het team van de Josefschool. De manager onderwijs van onze school is Inge Beenen. Zij zorgt ervoor dat het onderwijsproces binnen de school zo optimaal mogelijk verloopt. Hierbij ondersteunt zij met name de leerkrachten in hun werk, met speciale aandacht voor de onderwijskwaliteit. Hierin wordt ze ook ondersteund door Loes Weijers.

Voor de leerlingen en hun ouders of verzorgers zijn en blijven de leerkrachten het eerste aanspreekpunt.
 

Bovenschoolse ondersteuning
Het werk op de scholen wordt op onderdelen ook ondersteund vanuit SKOV.

Administratief/secretarieel medewerker
Sonja van de Logt

Managers leerlingenzorg
Karin Kohrman
Melanie Wijnands

Coaches
Jenny Frederix
Loes Weijers

Beweegteam
Esther Buunen
Bette Hebben

I-coaches
Gijs Jacobs
Marion van der Ven

Technisch medewerker
Paul Stiphout

College van Bestuur / directie
Jeanette Deenen (voorzitter)
Henny Cremers (lid)

Bestuurssecretaris
Helga Janssen

Stagiaires
Wij vinden het onze taak om scholieren en studenten, die geïnteresseerd zijn in het werken in het onderwijs, een stageplek te bieden en zo bij te dragen aan hun opleiding. We hebben stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) die daar de opleidingen PABO, PABO-ALO en ALPO volgen. Met de HAN heeft SKOV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende het Opleiden in de School. Daarnaast hebben we met regelmaat studenten die onderwijsassistent willen worden en kunnen leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs de maatschappelijke snuffelstage doen op de onze scholen. Studenten worden begeleid door Jenny Frederix.